รักน่าดู – น้ำชา ชีรณัฐ feat.Mighty Mouth

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรักน่าดู – น้ำชา ชีรณัฐ feat.Mighty Mouth
รักน่าดู ดูหน้าฉันดู ดูเหมือนคน
ที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้งเมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ
อิ เซซัง ดัน ฮานา ปุน อิน
คึเด เอเก แน มาอึมมึล ปาชินึน โนแล
โอจิก นอ ฮานามันนึล วอนแฮ
คึเดมันนึล เฮียงฮัน ซาลังเอ โคแบ็ก
จุโก โต จุโก แน จอนบุลึล จุโก
ชิพพอ ออนเจดึน เนเก คีแด นอมันเอ ซิมทอ
บัดนึน กอทโบดา จุนึน กอชีทอ
อาลึมดาวุน กอท it’s the love
นะนะช่วยอยู่ข้างกันเสมอไป
นัน นอมันนึล วีฮัน อิลอิลคู อีชิบซา
ชีกัน ออนเจนา แดกีจุง
นะนะพูดหน่อยน่ะ I love you
นอล วีฮัน special เพลโซลี เซซัง คาจัง คาซึม
ตวีนึน melody
เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้
รักน่าดู ดูหน้าฉันดู ดูเหมือนคน
ที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้งเมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ
ซน กา ลัก กี อะพึโดลก นอวา จุโกบัดนึน
มุนจา
ชอน ฮวา กี กา ตึก็อบโดลก ชากี จอนเอ บัมแซ
ทงฮวา
จอมจอม จุลอคานึน ชินกุวาเอ ยักซก
กัมจัก ซอนมุลโล นุนมุลเล คัมดง
ทาลึน ยอจา ยอนลักช่อ
โมดู จีวอ คึเดเอเก จอมซู ตากี วีฮัน โอบอ
แอ็กช่อน
(my love) baby come to me (i want you) you ma destiny
อูลี ซาจินนือโล โดแบ็กเดวน มินิโฮมพึ
อูลี ดุลมัน เชมีอิซนึน ยูชีฮัน นลลี
hey love you you A-Yo นึกิล ซู อิซนี?
ชวีมี มัลทุ มีโซ โมดูกา จอมจอม
ดัลมาคานึน นอวา นา
เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้
รักน่าดู ดูหน้าฉันดู ดูเหมือนคน
ที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้งเมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ
อูลี วังบยอกฮัน ดูเอ็ท ชอบุนนี ฮานา ดุล
เซ็ท
ซอโลเอ มาอึมมึล แชวอกา
โซจุงฮัน ซาลังอึล แพวอกา อี เซซัง นอวา
นา you and me
ออนเจนา แน กยอทเท มอ มุลลอ จุเก็ทนี
ยองวอนฮี ฮังซัง บยอนฮัมออบนึน นอมันเอ
พันจก
แซกี ซนกาลักกึล กอลโก จา ยักซก
คึแล แนกา นอเอ จาลังซึลอน นัมจาชินกู
นอน ซาลังซึลอน แน ยอจาชินกู คุงจากี ตัก
มัจนึน จักกุง
นุกา บวาโด ทึลลิม ออบนึน เชวโกเอ จักพุม
Internet ซก ฮวาเลียวฮัน คอพพึล
ชอนยอ อัน บุลอวอ คอกจองฮาจี มา บาลัม
ตาอุน นัมพยอน
You feel me I wanna be your นัมพยอน
เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้
เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้
รักน่าดู ดูหน้าฉันดู ดูเหมือนคน
ที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้งเมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ
1 and 2 and 3 and 4 อีเจ แน ซนนึล จับโก (letෲs go)
I my stick with ya นอ ฮานามันนึล วอนแฮ นอล วีฮัน โนแร
Feel this song
1 and 2 and 3 and 4 นอน นามันเอ บันจก (Say ho)
ยองวอนฮี ฮัมเก ฮัล นอวา นา ทา กัทชี เวช่อ
itෲs the love
อยากให้รู้ว่าใจฉันอยู่ที่เธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น